Departamentul de Geografie al UVT participă la Concursul Național de TIC pentru elevii ambliopi și nevăzători, în cadrul căruia va prezenta, în premieră, două produse educaționale destinate elevilor ambliopi și nevăzători: Atlasul Geografic General Tactil al României.

Atlasul Geografic General Tactil al României va fi prezentat în 26 aprilie 2023, în cadrul ceremoniei de deschidere a Concursului Național de TIC pentru elevii ambliopi și nevăzători, de la ora 17, la Universitatea de Vest din Timișoara. Deși există resursele tehnologice pentru realizarea de materiale didactice tactile pentru geografie, producerea lor se lovește de multe ori de o barieră conceptuală: 80% din ceea ce percepem este pe cale vizuală și 80% din ceea ce vedem este culoare. De aceea, conceperea unei hărți tactile presupune o întreagă strategie de eliminare a detaliilor, de substituire a culorii prin tipuri de linii și texturi, de sinteză și generalizare.

Designul unei hărți tactile trebuie să găsească mereu un echilibru între a transmite cât mai multă informație prin Atlasul Geografic General Tactil al României este o colecție de planșe tactile realizate pe hârtie cu microcapsule de tip ZyTex A3, modelate în relief utilizând termoforma ZyFuse. El conține mai multe hărți așezate într-o construcție logică, care urmărește să ofere o înțelegere de ansamblu a poziției țării noastre în lume și să prezinte spațial informațiile relevante despre elementele fizico-geografice și de geografie umană specifice României. Reprezentarea cartografică a fost făcută ținând cont permanent de principiile specifice realizării hărților tactile pentru nevăzători. S-a acordat o mare atenție selecției elementelor din hartă, generalizării și economiei tactile, astfel încât harta să poată spune o poveste fără dificultate și fără confuzii. Aplicația a fost validată în colaborare cu elevii și profesorul Constantin Cristache din Liceul Tehnologic Special Iris din Timișoara, unde au fost testate pe parcurs toate materialele.

Autorii vor oferi reprezentanților tuturor școlilor de nevăzători participante câte un exemplar pentru testare și feed-back. Atlasul a fost realizat sub îndrumarea dr. Alina Satmari, lector în cadrul Departamentului de Geografie al Universității de Vest din Timișoara, specialist în cartografie și geovizualizare, coordonator al mai multor proiecte recente de accesibilizare cu și pentru nevăzători. Cartografia a fost realizată de Nicoleta Ivăniș și Ionela Barbu, amândouă studente în anul 3 la Specializarea Cartografie, iar elementele de desen digital au fost create de Ioana Satmari, elevă a Colegiului Național CD Loga din Timișoara.